• Condicions Generals

  Les presents condicions s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a través de la nostra pàgina www.llibreriacinta.com, titularitat de Llibreria Cinta S.L. 

  CONDICIONS DE COMPRA:

  - Per efectuar una compra l’usuari no és necessari que estigui registrat.
  - S'hauràn d'insertar els articles desitjats a la “cistella” i una vegada afegits tots els productes s'haurà de prémer el botó de "COMPRAR" i seguir els passos indicats. 

  PREUS:

  - En el cas que es produïs algun error tipogràfic en la web, aliè en tot moment a la voluntat de Llibreria Cinta, es procediria immediatament a la seva correcció; així, d’existir algun error tipogràfic en algun dels preus mostrats i, en el cas de que un client hagués pres la decisió de la compra en base a aquest, Llibreria Cinta comunicarà al comprador l’existència de tal error de manera que aquest, per la seva banda, tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap tipus de cost. - Es reserva el dret d’efectuar a la web, en qualsevol moment, les modificacions que es cregui oportunes, podent actualitzar els productes i serveis en funció del mercat. - Els preus dels productes exposats a la nostra pàgina web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

  FORMES DE PAGAMENT:

  Les compres es poden fer efectives mitjançant: - Targeta (Visa, Mastercard,…) 
  En el cas de que la targeta no sigui acceptada, la comanda es cancel•larà automàticament i s’informarà al client de que la operació no s’ha dut a terme correctament. 

  POLITIQUES DE PRIVACITAT

  Es garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les comunicacions amb els clients. Així, totes les operacions de pagament on-line es realitzaran a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades enfront d’intents de violació per part de tercers. D’aquesta manera, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al Client de que les dades personals que faciliti seràn incorporades en un fitxer titularitat de Llibreria Cinta, S.L. per la gestió de les relacions comercials. El Client pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació y oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida a Llibreria Cinta, s.l. situada al Carrer Ample 97, 08225 Terrassa, Barcelona. El client es compromet, en tot moment, a facilitar informació veraç sobre les dades sol•licitades al registrar-se, i a mantenir-les actualitzades en tot moment. Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d’accés personal a la nostra pàgina web.